Plats Plans color "shino"


Joc de 6 plats plans amb esmalt "shino" i línia blanca cuits a 1120ºC el color de l'esmalt varia segons l'atmosfera del forn en el moment de la cuita, la falta d'oxigen torna l'esmalt de color ataronjat, les zones menys reduïdes (mes oxigen) queden més blanques.